За нас

 

Фризьорски салон за красота „Алегран“ е място в големия град, където Вие, нашите клиенти, да си отпочивате, релаксирате и разкрасявате. Нашата цел е да подходим индивидуално към всеки един от Вас и да се погрижим да забравите ежедневните грижи, да избягате от забързаното си ежедневие и да си подарите заслужено удоволствие.

Визитата на всеки един човек в салона е много важна – той да остане доволен, а ние от своя страна да покажем нашата безупречност в това, което правим.

За нас ще бъде удоволствие да станете наши клиенти и да отговорим на всички Ваши изисквания!

Нашият девиз :

„Клиентът е най-важният посетител на нашето работно място … Той не зависи от нас. Ние сме зависими от него.Той не ни прекъсва в нашата работа.Той е целта й. Той не е чужд на нашия бизнес. Той е част от него. Ние не му правим услуга, като му услужваме. Той ни прави услуга , като ни дава възможност да му услужим“.

Махатма Ганди

     

 

 

 

 

 

   

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Предмет Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между между Алегран ЕООД наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: www.alegran.bg, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата. II. Данни за Доставчика Чл. 2. Информация относно Доставчика: 1. Наименование: Алегран ЕООД ;ЕИК 201821920 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Витошки езера 30 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, Студентски град блок 54 Б 4. Данни за кореспонденция: гр. София, Студентски град блок 54 Б ;тел.: 0886154306;електронна поща: alegran.beauty@gmail.com 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България. 6. Надзорни органи : Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175056213. III. Защита на личните данни Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България . (2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика. (3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия. (4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни. Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://alegran.bg/политика-за-бисквитките , с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява. Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://alegran.bg/условия-за-ползване . Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България. Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към alegran.beauty@gmail.com или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. София,Студентски град блок 54 Б

Посетено 23,639 пъти, 1 днес)